Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Čo je zdravá voda?

Príjem vody je pre ľudský organizmus nevyhnutný. V tejto časti nájdete informácie o vplyve rôznych typov vody na ľudské telo. Vedeli ste napríklad, že aj voda vám môže uškodiť? My vám povieme, ktorej vody by ste sa mali vyvarovať a ktorá je pre ľudí vhodná či dokonca liečivá. Ponúkneme vám aj názory odborníkov na vodu o tom, ako vplýva na človeka, s množstvom zaujímavých informácií, aký vplyv majú rôzne minerálne látky na náš organizmus a aj to, aké funkcie má voda v ľudskom tele.
 
Pod kvalitou vody si mnohí predstavujú len jej mikrobiologickú neškodnosť. Je pravda, že prítomnosť choroboplodných zárodkov vo vode určenej na pitie sa prejaví obyčajne veľmi rýchlo vo forme akútneho ochorenia. Kvalita zdravej vody však znamená aj prítomnosť, resp. neprítomnosť minerálnych látok, ktoré sú v nej rozpustené.
Podľa obsahu minerálnych látok rozdeľujeme prírodné vody na prírodné minerálne vody, pramenité vody a balené pitné vody. Osobitné požiadavky majú balené pramenité vody vhodné pre dojčatá.

Pitná voda, ktorá je vo vodovodnom potrubí, a následne nám tečie z kohútikov, je práve z dôvodu mikrobiologickej neškodnosti vždy upravovaná. Je vhodné informovať sa u dodávateľa konkrétnej pitnej vody na obsah minerálnych látok v nej, aby pri ich nízkej koncentrácii alebo nedostatku niektorých dôležitých prvkov bola možná ich náhrada.
 

Demineralizovaná voda – Áno alebo nie?

Táto voda bola v minulosti označovaná aj ako „absolútne čistá“. Pitie demineralizovanej vody bolo podporované aj knižnou publikáciou Voda – najväčšie tajomstvo zdravia autorov P. C. a P. Braggových, v ktorej odporúčali len vodu, ktorá sa nachádza v ovocí a zelenine, a destilovanú vodu. Títo autori varovali pred pitím minerálnej vody a pitnej vody z vodovodu. Príjem demineralizovanej vody ako základu pre pitný režim je však zo zdravotného hľadiska nebezpečný. Vedie k závažnému nedostatku potrebných minerálov, predovšetkým vápnika, horčíka a k poruchám hospodárenia s vodou v organizme. Veľké štúdie preukázali zvýšené riziko úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby, na vznik osteoporózy, komplikácií v tehotenstve a neurodegeneratívnych chorôb. Destilovaná voda vedie k zníženiu koncentrácie elektrolytov, ktoré sú v telových tekutinách, spôsobuje narušenie distribúcie vody medzi jednotlivými bunkami a vedie nakoniec k vážnym poškodeniam orgánov. Začiatočné príznaky sú únava, slabosť, bolesti hlavy, neskôr svalové kŕče a poruchy srdcového rytmu. Pri pití destilovanej vody boli popísané aj stavy s akútnym nedostatkom sodíka („otrava“ vodou). Podobné vlastnosti ako destilovaná voda má aj filtrovaná voda, ktorá sa niekedy označuje aj ako „mŕtva” voda.
 

Prečo balené vody?

Voda – niečo, bez čoho si nevieme predstaviť náš život. Kvalitná a zdravá voda je základom zdravého života. Slovensko je v oblasti pramenitých a minerálnych vôd krajinou šťasteny. Naše podzemie ukrýva jedinečné bohatstvo, ktoré je pilierom  zdravia človeka – vysoko kvalitné zdroje minerálnych a pramenitých vôd. Nie je však voda ako voda, aj keď na prvý pohľad vyzerajú takmer všetky vody rovnako. Málokto z nás vie, že aj voda vo fľaši musí prejsť dlhým procesom, pokiaľ sa dostane na náš stôl. Mnohí z nás majú skreslenú predstavu, že minerálne alebo pramenité vody sa jednoducho z prameňa načapujú do fliaš a dovezú sa na pulty obchodov alebo do reštaurácií. Celý proces je oveľa „sofistikovanejší”. Každý zdroj minerálnej vody sa dlhodobo sleduje (napr. zdroj prírodnej minerálnej vody 3 roky), aby sa potvrdila stabilita jeho osobitého zloženia a aby sa nezmenili jeho výživové vlastnosti. Iba minerálna voda z takto uznaného zdroja sa môže plniť do spotrebiteľského balenia. Nesmie sa nijakým chemickým spôsobom upravovať a podlieha prísnym normám a kontrole. Tak ako je schválená a naplnená do fliaš z prameňa, musí sa dostať až na naše stoly. Ktorú značku alebo typ si spotrebiteľ vyberie, je čisto na jeho rozhodnutí. Môže sa pritom rozhodovať podľa niekoľkých kritérií. Či už je to zloženie a obsah minerálnych látok, vzhľad etikety, cena, alebo miesto, odkiaľ voda pochádza. Každá z týchto balených vôd je 100 % neškodná a vhodná na konzumáciu.
 

Prečo piť balenú prírodnú minerálnu a pramenitú vodu:

1.    Pochádza vždy z presne určených chránených a nekontaminovaných podzemných zdrojov.
2.    Je prirodzene mikrobiologicky čistá a nesmie byť dezinfikovaná chemickými prostriedkami  a upravovaná pridávaním baktériostatických látok.
3.    Stabilita jej zloženia je daná prírodou a podmienkami, v ktorých sa vytvorila, garanciou je jej zákonné uznanie, pretože iba dlhoročne sledovaná a stabilná môže byť za minerálnu vodu uznaná.
4.    Podlieha prísnejším zákonným limitom pre obsah dusičnanov, arzénu a celkového počtu prípustných kultivovateľných mikroorganizmov.
5.    Jej jedinečné zloženie, vlastnosti a kvalita sú garantované až po konečného spotrebiteľa.
6.    Je prirodzeným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov prospešných pre ľudský organizmus.
7.    Má jasné zloženie, ktoré je uvedené na etikete. Tak si možno vybrať z rôznych druhov podľa veku, zdravotného stavu a chuti.
8.    Spĺňa nároky súčasného životného štýlu, je kedykoľvek a kdekoľvek poruke v stabilnej kvalite.
9.    Jej kvalita nie je ovplyvnená  stavom vodovodných rozvodov.
10.    Môžete ju piť hneď, pred konzumáciou ju nemusíte nechať odtiecť a odstáť.
 

Zaujímavosti o vode v našom tele

Voda lepšia ako jogurt. Vedecky sa dokázalo, že minerálne látky prítomné vo vode (napr. minerálne vody) sa ľahšie vstrebávajú a sú biologicky ľahšie využiteľné, ako keď sa do organizmu dostávajú potravou alebo doplnkami  výživy. Využiteľnosť vápnika z mliečnych výrobkov je asi 30 %, zatiaľ čo z minerálnych vôd je to až 60 %. V prípade vápnika u ľudí s alergiou na laktózu alebo s intoleranciou mlieka je krytie potreby tohto minerálu minerálnymi vodami veľmi dobrou alternatívou.
 
Mozog „je aj z vody“. Voda predstavuje polovicu až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela a jej obsah sa mení v závislosti od veku. Približne 40 % tohto obsahu sa nachádza vo vnútri buniek a 60 % v mimobunkovom priestore. Najviac vody obsahuje krv a lymfa a najvyšší hmotnostný obsah vody je v mozgu (90 %), najnižší v zuboch, kostiach a tukovom tkanive (asi 10 %). Obézni ľudia majú preto nižší celkový obsah vody, a obsah vody klesá aj vo vyššom veku.
 Texty pripravili MUDr. Janka Zálešáková a Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., viac sa dozviete v pripravovanej publikácii Voda je viac...

 

 

MUDr. Janka Zálešáková

 

MUDr. Janka ZálešákováAbsolventka Lekárskej fakulty v Bratislave. Od oku 1989 pôsobí externe na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde vyučuje balneológiu. Je prezidentkou Asociácie slovenských kúpeľov. V súčasnosti zastáva aj funkciu viceprezidenta ESPA (Európsky zväz kúpeľov) a vedie Komisiu kvality ESPA. V profesionálnom živote sa zameriavala na problematiku balneológie, predovšetkým využívania prírodných liečivých zdrojov a  minerálnych vôd na podporu zdravia. V tejto oblasti patrí k uznávaným a  rešpektovaným odborníkom v Európe. Má veľmi bohaté publikačné a  prednáškové aktivity doma, ale najmä v zahraničí. Je konateľkou konzultačnej a poradenskej firmy zameranej na využívanie prírodných liečivých zdrojov. Vedie vydavateľstvo zamerané na prírodovedeckú, medicínsku a populárno-vedeckú literatúru.

 

 

 

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.

 

Prof. RNDr. Jozef
Čársky, CSc.Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor chémia. Od promócie pôsobí na Lekárskej fakulte UK na Ústave lekárskej chémie, biochémie a  klinickej biochémie, toho času ako profesor emeritus. Jeho najvýznamnejšie vedecké práce sa dotýkali problematiky glykovaných proteínov u diabetikov a problematiky oxidačného stresu. V ostatných rokoch sa venuje aj problematike vody a biogénnych prvkov vo vzťahu k  ľudskému zdraviu. Je čestným členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej farmakologickej spoločnosti a je podpredsedom Komisie kvality Európskeho zväzu kúpeľov. Okrem toho je nositeľom významných ocenení za vedeckú prácu.

 

 

 
Navigácia stránky