Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Plniarne vôd na Slovensku


Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením. Táto mapa prináša prehľad lokalít so schválenými zdrojmi, kde sa dnes plnia prírodné minerálne, pramenité a dojčenské vody. 
Marec 2015.
mapa

      
Navigácia stránky