Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Kedy piť vodu z vodovodu

K pitnej vode z vodovodu má prístup 86 percent slovenských domácností. Väčšina z nás ju považuje za absolútnu samozrejmosť. Veď doma je vždy poruke a doslova v neobmedzenom množstve. Používame ju dennodenne na varenie, umývanie, pranie, polievame ňou kvety či záhradu, pripravujeme si z nej teplé aj studené nápoje, alebo ju mnohí pijeme aj čistú bez ďalšej úpravy. Táto voda musí „absolvovať“ množstvo zásahov, než nám vytečie z kohútikov ako pitná voda.

 

Voda  určená „na hromadné zásobovanie obyvateľstva" môže pochádzať z podzemného alebo povrchového zdroja a musí sa ďalej upraviť, aby bola zdravotne bezpečná a vhodná na konzumáciu.  Zdravotne bezpečnou je v tom prípade, ak ani pri trvalom požívaní nezmení zdravie človeka prítomnosťou mikroorganizmov alebo iných nežiaducich látok. Najskôr sa teda MUSÍ chemicky očistiť, prefiltrovať a napokon sa do nej musí pridať chlór, ktorý ju dezinfikuje pre prípad možnej kontaminácie v rozvodnej sieti. Chlór, ktorý mnohým môže vo vode prekážať pre nepríjemnú pachuť a arómu, je však neodmysliteľnou súčasťou vody z vodovodu, aby bola zdravotne neškodná. Takto „pripravená“ sa potom  prostredníctvom vodovodných potrubí dostane k nám do domácností.

 

Kvalita a zdravotná neškodnosť vody z vodovodu je garantovaná vodárenskými spoločnosťami len po prípojku, to znamená po miesto, kde sa napájajú rozvody nášho domu či bytovky.  Od tohto miesta je už za bezpečnosť a zdravotnú neškodnosť vodovodného potrubia a teda aj kvalitu a zdravotnú neškodnosť vody zodpovedný každý z nás. Preto je v našom záujme poznať stav našich vodovodných rozvodov a dbať na ich kvalitu, aby k nám do domácností tiekla naozaj voda, ktorá bude neškodná a čistá.

 

Voda z vodovodu je

  • pitná, zdravotne neškodná, kontrolovaná
  • upravená tak, aby spĺňala stanovené hygienické normy
  • určená na všestranné použitie (varenie, pranie, polievanie, kúpanie, pitie)
  • ľahko dostupná v neobmedzenom množstve

 

Návod na pitie vody z vodovodu

  • je dobré  nechať vodu z vodovodu pred pitím trochu odstáť – zbavíme sa tak chlóru
  • pokiaľ chceme piť vodu priamo z kohútika, je vhodné nechať ju chvíľu odtiecť a skontrolovať, či púšťame studenú vodu
  • nepiť priamo teplú vodu z vodovodu,  nie je mikrobiologicky stabilná, preto sa neodporúča na priamu konzumáciu, len na použitie ako úžitková voda

 

Spotrebiteľ musí mať dôveru vo vodárenský produkt (pitnú vodu), preto je v prvom rade dôležité, aby voda mala príjemnú chuť, vôňu a vzhľad. To sú vlastnosti, s ktorými sa denne stretávate, viete ich sami zhodnotiť a spraviť si tak úsudok o kvalite vody. Za vyhovujúci nemôže byť považovaný stav, keď voda síce vyhovuje všetkým normám, ale vám nechutí. Ak sa teda rozhodnete piť vodu z vášho vodovodu, malo by byť vo vašom záujme skontrolovať si stav kvality a zloženie vody vo vašom regióne. Tieto informácie sú dostupné na stránkach vodárenských spoločností,  prípadne môžete informácie o vode vo vašej rozvodnej sieti získať od pracovníkov na vašom obecnom či miestnom úrade.

 
Navigácia stránky