Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


22. marec – SVETOVÝ DEŇ VODY

 

Valné zhromaždenie OSN schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Ten tohtoročný sa nesie v duchu hesla


Clean water for a healthy world – Čistá voda pre zdravý svet.

 

Od roku 1993 si ho pripomíname každoročne u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody, v záujme zvýšenia informovanosti ľudí o závažných svetových problémoch, ktoré s vodou súvisia. Jedným zo základných cieľov je najmä znižovať počet ľudí bez prístupu k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam. Voda je totiž jedným z ľudských práv, od roku 2006 aj oficiálne, na základe rezolúcie, ktorú jednomyseľne schválili poslanci Európskeho parlamentu. Napriek tomu v súčasnosti: 

 

  • asi 20 % celosvetovej populácie žije v krajinách, kde je vody nedostatok,
  • 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej vode,
  • 2,2 milióna ľudí v rozvojových krajinách, najmä detí, zomiera ročne na choroby spôsobené zdravotne nevyhovujúcou vodou,
  • asi 6 000 detí denne zaplatí životom za nedostatok pitnej vody,
  • pod zhruba 6 % ochorení súvisiacich s vodou (najmä hnačkové ochorenia – 70 %, t. j. 1,7 mil. úmrtí za,rok) sa podpisuje nedostatočná kvalita vody a s ňou spojená hygiena a zásobovanie.

 

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území je okrem kvalitných zásob podzemnej pitnej vody, viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka čomu môžeme byť právom hrdí na dostatok zdravej vody. Tá má pozitívny vplyv na náš organizmus, ako aj na celkovú kondíciu. Za najkvalitnejšie sa považujú vody z podzemných, prírodných prameňov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava.
V roku 2009 vypili Slováci podľa predbežných štatistík viac ako 374 miliónov litrov čistej pramenitej a minerálnej vody, čo je za posledných 7 rokov nárast spotreby takmer o tretinu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Navigácia stránky