Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Minerálka

Zdroj: Nový Čas pre Zdravie
Dátum: 06.08.2010
Autor: ZLATICA BEŇOVÁ,


Minerálka? Na zdravie!

Minerálky uľahčujú trávenie, neutralizujú žalúdočné kyseliny, pomáhajú pri zápaloch žlčníka či čriev, znižujú riziká ochorenia srdca, zásobujú telo dôležitými látkami. Viete, ako sa majú správne piť?
Minerálna voda pomáha pri doplnkovej liečbe mnohých ochorení. Kontrolované pitie pomáha regenerovať vnútorné prostredie človeka, ako aj v predchádzaní civilizačných chorôb. Slovensko má veľa minerálnych premeňov, niektoré sa využívajú v balneoterapii v kúpeľoch, ďalšie zase na plnenie a distribúciu do obchodnej siete. Koncom 90. rokov 20. storočia sa na celom svete začali propagovať domáce úpravovne vody, ktoré spotrebiteľom poskytujú demineralizovanú (výrobcami propagovanú ako,absolútne čistú´) vodu.
Používanie demineralizovanej vody ako základu pre pitný režim nie je však zo zdravotného hľadiska bezpečné. Dokázalo sa, že konzumácia takto upravenej vody vedie k závažnému nedostatku potrebných minerálov, predovšetkým vápnika, horčíka a k závažným poruchám v hospodárení s vodou v organizme.
Viac vápnika z minerálok
Vedecky sa dokázalo, že minerálne látky prítomné vo vode sa ľahšie vstrebávajú a sú biologicky ľahšie využiteľné, ako keď sa do organizmu dostávajú potravou alebo suplementami výživy. Napríklad využiteľnosť vápnika z mliečnych výrobkov je asi 30 percent, zatiaľ čo z minerálnych vôd je to až 60 percent. V prípade vápnika u ľudí s alergiou na laktózu alebo s netoleranciou mlieka je krytie potreby tohto minerálu minerálnymi vodami veľmi dobrou alternatívou.
Minerály z vody sa v tele lepšie vstrebávajú
Tvrdosť vody je daná obsahom vápnika a horčíka vo vode. „Existujú tiež laické názory (propagujú ich aj výrobcovia zariadení na výrobu demineralizovanej vody), že minerály vo vode určenej na konzumáciu nevie telo využiť a že vlastne sa usadzujú (ako vo vodovodných potrubiach). Je to práve naopak, minerály sa v čreve lepšie vstrebávajú a majú lepšiu biologickú využiteľnosť z minerálnych vôd než z pevnej potravy.
Tvrdá voda je vhodná pri srdcových ochoreniach
V súčasnosti sú dostupné výsledky viacerých kontrolovaných vedeckých štúdií, ktoré jednoznačne potvrdili priaznivý vplyv pitia tvrdšej vody (vyšší obsah vápnika a magnézia) na zníženie rizika vzniku viacerých závažných chorôb (rakovina, osteoporóza, neurologické ochorenia, cukrovka). Na zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody upozornili aj štúdie spracované Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.
20 prírodných prameňov
Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene. V súčasnosti poznáme vyše 1 500 prameňov s rôznym chemickým zložením, výdatnosťou i teplotou. Podľa chemického zloženia môžeme určiť, ktorá minerálna voda môže pomôcť so zdravotnými problémami. Viete, aké sú účinky našich minerálnych vôd na zdravie?
Rajec
nízko mineralizovaná pramenitá voda, vhodná na dennú konzumáciu, lebo zásobuje telo vyváženým množstvom minerálnych látok
Mitická
prírodná, stredne mineralizovaná voda, vhodná pri poruchách tráviaceho traktu, zápalových ochoreniach močových ciest
Budišská
stredne mineralizovaná, prírodná, hydrogénuhličitanovo-síranová minerálna voda, má priaznivé účinky na tráviaci trakt, dýchací systém, činnosť obličiek; dopĺňa dennú potrebu vápnika
Lucka
dojčenská, vysokokvalitná voda s nízkym obsahom dusičnanov, významný je priaznivý pomer vápnika a horčíka
Santovka
slabo mineralizovaná stolová voda, pomáha pri žalúdočných a črevných ochoreniach, dne, uratúrii (náchylnosť na tvorbu kamienkov)
Slatina
stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovochloridová, sódno-vápenatá voda, pôsobí priaznivo pri niektorých žalúdočných a črevných chorobách, diabete, dne, pri kataroch horných dýchacích ciest
Čerínska
prírodná stolová, stredne mineralizovaná, vhodná pre ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami (vďaka nízkemu obsahu sodíka), protialergická, protizápalová pri vonkajšom použití
Fatra
zásaditá a v Európe zriedkavá minerálna voda, vhodná na žlčové kamene, cukrovku, pyrózu.
Kláštorná
hypotonická, vápenato-horečnatá minerálna voda, vhodná ako súčasť pitného režimu pri fyzickom zaťažení a športových výkonoch a podobne
Ľubovnianka nka
prírodná, stredne mineralizovaná alizovaná minerálna voda, choroby žalúdka, čriev, obličiek, pečene, močových očových ciest, vhodná na niektoré gynekologické gynekolopramene a nervové choroby
Salvatorka
prírodná, stredne mineralizovaná prírodná minerálna voda, účinná pri chorobách tráviaceho traktu. Je bohatá aj na železo
Korytnica
sírano-hydrogénuhličitá, vápenatohorečnatá a slabo mineralizovaná prírodná liečivá minerálna voda, vhodná pri diabete, kardiovaskulárnych ochoreniach, ochoreniach tráviaceho traktu a nedostatku vápnika
Gemerka
stredne mineralizovaná, vápenatohorečnatá, má silný protistresový a aktivizujúci účinok
Brusnianka
liečivá, stredne mineralizovaná voda, pomáha na funkčné ochorenia čriev, pankreasu, žlčníka, vhodná ako doplnok pri športe a ťažkej práci
Baldovská
minerálna voda, vhodná na niektoré ochorenia tráviaceho traktu, choroby žlčníka, osteoporózu
Cigeľka
prírodná liečivá voda s obsahom prírodného CO2, jódu i horčíka, vhodná pri pyróze (nadbytočná tvorba žalúdočnej kyseliny), žalúdočnom a črevnom katare, ochorení lymfatického systému
Šaratica
sírano-sodno-horečnatá, silne mineralizovaná hypotonická liečivá minerálna voda, vhodná na odtučňovanie, redukčné diéty, poruchy peristaltiky čriev a vyprázdňovania
Magnesia
hydrogénuhličitá minerálna voda, spomaľuje fyziologické starnutie a podporuje činnosť nervového systému; pôsobí proti bolestiam hlavy.
Zlatá studňa
minerálka s nízkym obsahom minerálov, najmä sodíka, vápenato-horečnatá, znižuje riziko ochorenia srdca, obličiek, hypertenzie, očisťuje ľudský organizmus, pôsobí antistresovo
Vincentka
prírodná, liečivá, veľmi silne mineralizovaná jódová voda so zvýšeným obsahom kyseliny bóritej a fl uoridov, vhodná na ochorenia horných dýchacích ciest, hlasiviek (kloktanie, výplachy), vredovú chorobu žalúdka a dvanástnika, edémy (opuchy) pečene a chronickú pankreatitídu
Pozor!
Pitie minerálok môže zdraviu aj škodiť, ak ich pijeme veľa a pri zdravotných problémoch, napríklad alkalické vody môžu zhoršiť stavy pri zápaloch močových ciest, Cigeľka a Fatra obsahujú veľa sodíka - zhoršenie srdcových chorôb, výhodné je pravidelne striedať minerálky s rôznym obsahom minerálov, prípadne sa poradiť s lekárom.

Na Slovensku je niekoľko druhov vôd

Pitná voda z vodovodu
Je z podzemných alebo povrchových zdrojov, chemicky upravovaná chlórovaním.
Základné kvalitatívne parametre sú dostupné na internete na stránkach príslušnej vodárenskej spoločnosti.
Zákon o pitnej vode presne určuje mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické požiadavky. Pitná voda z vodovodu je dostupná pre 86 % obyvateľstva.
Pitná voda zo súkromných studní
Mať vlastnú studňu má určite viacero výhod, no pokiaľ sa o ňu správnym spôsobom nestaráte, stáva sa aj zdravotným rizikom. Pravidelne si nechávajte skontrolovať kvalitu vody. Najčastejšou príčinou chemickej kontaminácie sú dusičnany.
Pramenitá voda
Mikrobiologicky bezchybná prírodná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.
Dojčenská voda
Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej i viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu uvedené v prílohe vyhlášky, a tak sa môže použiť aj na prípravu stravy na výživu dojčiat a musí byť aj označená.
Liečivá voda
Voda má blahodarné účinky na ľudské zdravie, takže ju možno využívať na liečebné účely. Pitím takýchto vôd možno mnohým chorobám nielen predchádzať, ale ich aj liečiť. Voda musí mať preukázateľné liečivé vlastnosti a musí ju uznať za liečivú (splnenie zákonných podmienok) Štátna kúpeľná komisia MZ SR.
Minerálna voda
Mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených, alebo umelých výstupných ciest, s charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov. Zdroj prírodnej minerálnej vody sa musí najmenej tri roky sledovať, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Potom ju uzná za prírodný minerálny zdroj Ministerstvo zdravotníctva SR (Štátna kúpeľná komisia ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu (napríklad na odstránenie železa, oxidu uhličitého z vody alebo na sýtenie vody oxidom uhličitým). Na etikete môžu byť uvedené jej výživové vlastnosti.
Balená pitná voda
Nie je v SR potrebná. Bežná je v krajinách, kde je nedostatok vhodných zdrojov na výrobu kvalitnej pitnej vody.
Naozaj sodík (Na) škodí?
Mnohí lekári pokladajú minerálne vody, v ktorých je obsah sodíka vyšší ako 200 mg/l, za nevhodné. Je zaujímavé, že sa menej hovorí o nevhodnosti konzumácie spracovaných mäsových výrobkov z rýchleho občerstvenia. Ak niekto vypije l liter ktorejkoľvek slovenskej minerálnej vody, príjem sodíka bude vždy podstatne nižší, než je v 100 gramoch niektorého z uvedených výrobkov. Napríklad: gouda obsahuje 510 mg sodíka, parmezán 710 mg Na, tavený syr 1 260 mg Na a mozzarella 500 mg. Ak by sme obsah sodíka aj pri minerálnych vodách udávali na 100 g vody, potom by bol obsah sodíka v minerálkach omnoho nižší. Napríklad: Korytnica 1,1 mg Na, Budišská 38,6 mg Na, Fatra 61,0 mg Na, Čerínska 1, 9 mg Na.
Tabuľka
Napríklad:
Korytnica 1,1 mg Na
Budišská 38,6 mg Na
Fatra 61,0 mg Na
Čerínska 1, 9 mg Na 
***
„Minerálne vody bohaté na vápnik a horčík zvyšujú účinok antibiotík a pomáhajú pri zápaloch močových ciest."
„Na etikete musí mať vypísané indikácie, kontraindikácie a dávkovanie."
„Znečistená voda môže obsahovať baktérie a vírusy, ktoré môžu viesť k závažným ochoreniam, napríklad k žltačke typu A."

Navigácia stránky