Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Priestor ponúka funkčnosť

Zdroj: Slovenský výber, 20.08.2010
Autor: Viera Vojtková

SITUÁCIA NA TRHU

O tom, ako vyzerá trh s nealkoholickými nápojmi, sme hovorili s Mgr. Luciou Tomišovou, výkonnou riaditeľkou Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

* Napriek dôsledkom hospodárskej krízy aj odporúčaniam zdravotníkov dávajú mnohí spotrebitelia prednosť sladkým, ochuteným nápojom, ktoré sú navyše cenovo náročnejšie ako pramenité či minerálne vody bez príchutí…

Skôr by som povedala, že je v súčasnosti badateľný príklon k tzv. funkčným vodám a nápojom s pridanou hodnotou. Ľudia v nich hľadajú niečo navyše - bylinné výťažky, vitamíny, minerály a pod. Takisto uprednostňujú nápoje bez umelých sladidiel či konzervačných látok. Uvedomelosť spotrebiteľa sa zvyšuje, kladie čoraz väčší dôraz na zdravý životný štýl. V kategórii balených vôd pozorujeme výraznejší nárast spotreby jemne sýtených variantov.
* Myslíte si, že funkčné nápoje zažívajú u nás v súčasnosti obdobie rozvoja?
V súčasnosti ide doslova o rozmach týchto nápojov. Je to segment, ktorý ťahá celú svoju kategóriu a ešte vždy má priestor na to, aby sa ďalej rozvíjal. Je dosť možné, že funkčné nápoje znamenajú budúcnosť nealkoholických nápojov vo všeobecnosti.
* Ako je to so súčasnou preferenciu 100percentných džúsov oproti iným ovocným nápojom a nektárom? Ide v tomto prípade o voľbu vyššej kvality, uprednostňovanie nápoja s cennejším obsahom ovocnej zložky?
Napriek kríze sledujeme, že spotrebiteľ sa prikláňa skôr ku kvalitnejším nápojom - aj medzi ovocnými. Základné príchute pomaranč, citrón, grep síce ešte vždy vedú rebríček, ale postupne ich vytláčajú nové príchute a kombinácie. Ponuka je oveľa širšia, spotrebiteľ z roka na rok uvedomelejší, všetko nové chce vyskúšať, výrobca sleduje dopyt a prispôsobuje sa - inovuje a obohacuje svoj výrobný sortiment.
* Málokoho asi prekvapuje pokles spotreby práškových nápojov, ktoré boli v kurze pred desaťročiami. Prečo ale klesá spotreba tonikov? Existujú aj pri nápojoch trendy porovnateľné s „módnymi vlnami"?
Myslím si, že pri nealkoholických nápojoch je možné hovoriť aj o módnych trendoch, čo sa do istej miery týka aj funkčných nápojov. Ústup práškových nápojov však spôsobilo skôr rozšírenie sortimentu. Niektoré výrobky široká ponuka jednoducho vytlačí a trend je v súčasnosti taký, že spotrebiteľ uprednostňuje hotové nápoje pred práškovými.
* Ako tvrdo postihla hospodárska kríza odvetvie nealkoholických nápojov?
Najväčšie straty vnímame v HoReCA segmente. Mnohí spotrebitelia šetria tým spôsobom, že nápoje nekonzumujú v reštauráciách či kaviarňach, ale pijú ich doma. Tento fakt sa odráža napr. v objemoch. Klesol odbyt pollitrových balení, viac sa predávajú väčšie fľaše, ktoré ľudia nakupujú v supermarketoch či hypermarketoch. Napriek tomu možno povedať, že obľúbené značky si zachovávajú priazeň spotrebiteľa.
* Pred časom sa veľa hovorilo o ťažkostiach výrobcov s množstvom údajov na fľašiach s nealkoholickými nápojmi, ktoré sa vraj budú povinne vyžadovať v rámci Európskej únie. Aká je súčasná situácia?
Je pravda, že v Európskom parlamente prešlo prvým čítaním nariadenie o poskytovaní informácií pre spotrebiteľa na obale výrobkov. Medzičasom však prekonalo viaceré zmeny. Pozitívne vnímame odmietnutie tzv. semaforového označovania, odmietnutie národných schém aj minimálnej veľkosti písma - tá by mala byť predpísaná len pri energetickej hodnote. O zvyšných otázkach sa ešte rokuje. V súčasnosti sa diskutuje o tom, aké informácie budú uvedené na čelnej a zadnej strane obalu, ktoré nutričné hodnoty sa budú uvádzať povinne a pod. Cieľom je poskytnúť o potravine informácie, na základe ktorých si spotrebiteľ spomedzi viacerých jednoduchšie vyberie.
* Tieto informácie by mohli byť mimoriadne dôležité napr. pri minerálnych vodách, kde by si mal spotrebiteľ všímať rozdiely v celkovej mineralizácii…
Označovanie minerálnych a prírodných pramenitých vôd upravujú osobitné predpisy. Celkové množstvo rozpustných látok je základný údaj, ktorý spotrebiteľovi pomáha v orientácii - či kupuje pramenitú vodu na každodennú konzumáciu alebo prírodné minerálne vody na doplnenie pitného režimu, prípadne liečivé vody na liečebné účely. Na Slovensku máme také obrovské zásoby prírodných minerálnych vôd rozmanitého zloženia, že stojí zato naučiť sa zmysluplne ich využívať na podporu nášho zdravia. Napr. na dopĺňanie minerálov, ktoré nám chýbajú - vápnika, horčíka a ďalších.
Viac informácií nájdete na www.copijeme.sk

Navigácia stránky