Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Problém s kvalitou vody

Zdroj: STV, 27.10.2010
Autor: Martina Kvačkajová
Moderator: Jarmila Hargašová, Vlado Vondrák

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=34864&scroll=974

Moderátor:
Obec Dolná Ždaňa pri Žiari nad Hronom nemá zdroj kvalitnej pitnej vody. Pre zvýšený výskyt dusičnanov ju hygienici neodporúčajú piť. Projekt na výstavbu vodovodu je podľa vodárenskej spoločnosti nákladný.
Redaktor:
V obci majú problém s kvalitou vody už niekoľko desaťročí. Dôvodom môže byť niekdajšie nadmerné hnojenie okolitých polí. Niektorí obyvatelia vodu filtrujú. Iní ju napriek výstrahe hygienikov pijú neupravenú.
obyvatelia obce:
Studňu my máme len.
obyvatelia obce:
Na pitie používame, normálne si chodíme kupovať.
Adriana Čierna, RÚVZ v Žiari nad Hronom:
Sú tam zvýšené limity dusičnanov. Nevyhovuje aj pri mikrobiologických a biologických ukazovateľoch.
Redaktor:
Obec už podala sedemnásť projektov na výstavbu vodovodu. Hoci boli tri z nich úspešné, v obci sa nič neudialo. Problém je v tom, že celý projekt stojí takmer 3,5 milióna eur. Ráta aj s odkanalizovaním ďalších dvoch okolitých obcí.
Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica:
Vzhľadom na vysoký rozpočtový náklad projektu je jeho financovanie len z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti nereálne.
Andrea Murgašová, starostka obce Dolná Ždaňa:
Obec má záujem, a to na výstavbe vodovodu. Pretože vie v akom stave sú studne a voda.
Redaktor:
Záložný zdroj pitnej vody v materskej škole môžu podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva používať do konca júna budúceho roka. Potom ho musia vymeniť za filtračné zariadenie.
Andrea Murgašová, starostka obce Dolná Ždaňa:
Obecné zastupiteľstvo ešte v tomto roku bude musieť zahrnúť do rozpočtu sumu na zakúpenie takýchto filtrov.
Redaktor:
Obec chce peniaze na nový vodovod žiadať aj z Environmentálneho fondu. Tu sa dá projekt rozdeliť na viacero častí. A je tak pre obec menej finančne náročný. Z obce Dolná Ždaňa Martina Kvačkajová, Slovenská televízia.

Navigácia stránky