Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Voda a zdravie

Zdroj: TA3
Relácia: Zdravie
Dátum: 13. 6. 2010
Moderator: Miloš Bubán

http://www.ta3.com/sk/relacie/21_zdravie/9485_voda-a-zdravie

Moderátor:
Vitajte pri obrazovkách. Človek môže bez vzduchu prežiť iba niekoľko minút. Bez jedla niekoľko týždňov a bez vody iba niekoľko dní. Voda podobne ako vzduch sú nutné k prežitiu organizmu. Práve o vode budeme hovoriť s našim dnešným hosťom pani doktorkou Jankou Zálešákovou. Vitajte u nás.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Dobrý večer.
Moderátor:
Pani doktorka, prečo je tá voda pre organizmus taká dôležitá?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Voda v organizme tvorí u... až 60, 80 % u maličkých detí, novonarodených je to až 80 %, u seniorov 50%. Čiže vidíme, že aj my, naše telo, je zložené prakticky viac než z polovice z vody a v organizme má voda niekoľko funkcií. Jednak sú v nej rozpustené dôležité látky, zúčastňuje sa metabolizmu všetkých hlavných živín, zúčastňuje sa termoregulácie, vlastne potením môže odstraňovať prebytočné kilo z organizmu a samozrejme, tých funkcií je veľmi, veľmi, veľmi veľa.
Moderátor:
My si teraz zopakujeme trošku chémiu a pozrieme sa na obrázku, ako vyzerá molekula vody. Možno mnohí už zabudli zo svojich školských čias. Čiže takto vyzerá ten model molekuly vody.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Už aj z tohto modelu je vidieť, že vlastne tá červená guľa, to je vlastne kyslík a tie dve polgule je vodík. Vidíme, že nie je to lineárne usporiadaná molekula, ale že vlastne tie vodíky sa pripíjajú pod určitým uhlom. To dáva vlastne aj tie zvláštne vlastnosti vode napriek tomu, že je to taká jednoduchá molekula. Je... správa sa táto molekula vody ako dipól, kde vlastne ten atóm kyslíka je negatívne nabitý atóm. A vlastne ten pozitívny náboj v tej molekule vytvárajú vodíky. To samozrejme sa uplatňuje pri rozložení molekúl vody v priestore a práve toto usporiadanie molekuly napr. je... umožňuje, že voda nezamŕza v celom svojom objeme, ale len na povrchu a v prírode to má, samozrejme, obrovský význam.
Moderátor:
My už sme hovorili, koľko je tej vody v organizme. Pozrime sa bližšie alebo presnejšie na to.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Takže vlastne voda v organizme je jednak v samotných bunkách. To je tzv. itracelulárna tekutina, kde u 70-kilogramového človeka je to približne 22 litrov. A potom je to v medzibunkovom priestore a samozrejme ešte súčasťou krvi, teda plazma je tekutina, ktorá je tvorená vodou. Vo vnútroočnej tekutine, v tráviacich šťavách, v synoviálnej tekutine. A čo sa týka orgánov ľudského tela, tak najviacej vody obsahuje mozog a najmenej kosti a zuby. Takisto tukové tkanivo obsahuje menej vody ako ostatné tkanivá v ľudskom organizme.
Moderátor:
Potom aj podľa veku, ako ste povedali. Čiže novorodenec má 80 %, ale senior už má 50 % vody. Čiže je to závislé od veku.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Je to, samozrejme, závislé od veku a dospelý človek má približne tých 60 % vody v celej hmotnosti.
Moderátor:
Keď človek prijíma tekutinu každý deň, teda je nutné, hovorí sa dokonca, že človek vypije približne 65-70 000 litrov vody za svojho života. Priemerne tých 1000 litrov za rok, keď počítame. Ale musí tam byť aj rovnováha príjmu a výdaja tekutín.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Organizmus je aj čo sa týka obsahu vody veľmi, by som povedala, zložitý v tom, že si stráži práve tú rovnováhu v príjme a výdaji, aby teda jednoducho nebol ten výdaj väčší, ako... ako príjem vody. Zúčastňuje sa na tom centrálny nervový systém, obličky, pľúca.
Moderátor:
Aké sú také prejavy tej dehydratácie, lebo vidím teda, že keď už človek má prejav smädu, že je smädní, to znamená, že už taká dvojpercentná dehydratácia tam je, že tá strata už už je.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Tá dehydratácia sa prejavuje niekedy takými všeobecnými symptómami, ktoré môžu byť aj z iných dôvodov. Napríklad bolesti hlavy, únava, obmedzená tvorba moča, ťažkosti pri artikulácii. Človek častokrát povie, že lepí sa mi jazyk na podnebie. To je prejav, už by som povedala, takej vážnejšej dehydratácie, keď tá strata vody môže byť už okolo 5%. A potom je veľmi rýchly prechod aj do takých závažných... závažných prejavov, keď sa to prejavuje znížením objemu tekutín, objemu krvi, znížením krvného tlaku, neschopnosť prehĺtania, opuch jazyka. Až vlastne všetko to vyúsťuje do zlyhania tých základných orgánov srdca a obličiek. Nastáva kóma a smrť.
Moderátor:
Aký je ideálny pitný režim?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Dôležité je, aby človek pil počas celého dňa. A treba zohľadňovať práve tie individuálne podmienky, ktoré v ten deň, povedzme, sú. Či podávame nejaký výkon, či sme povedzme v klimatizovanej miestnosti. To je vlastne taký moderný, by som povedala, problém. Častokrát v klimatizovaných miestnostiach je veľmi suchý vzduch i keď je nižšia teplota, ale je to také neviditeľné odparovanie vody z organizmu a tiež treba dopĺňať tekutiny. Ak teda, by som povedala, že sme v takej termo neutrálnej a v tepelnej pohode, tak ten príjem u dospelého človeka by sa mal pohybovať okolo dvoch litrov na deň.
Moderátor:
Samozrejme, pri väčších nárokoch, ako sme aj spomínali, keď ide o špecifické podmienky treba zvýšiť ten príjem. Ale ľudia majú veľakrát dilemu teda, že čo piť. Či tú vodu z vodovodu alebo či sú minerálne vody lepšie.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Taký ten základný rozdiel medzi tým, čo nazývame minerálnou vodou a pitnou vodou, pretože aj pitná voda je v podstate minerálna, pretože obsahuje nejaké... nejaké minerálne látky. Ale prírodná minerálna voda je vlastne bezchybný voda, ktorá prichádza z podzemia. Čiže je to z podzemných zdrojov. A vlastne podľa legislatívy aj Európskej únie sa k spotrebiteľovi tá minerálna voda dostáva ako balená... ako balená voda. A vlastne musia byť splnené aj také požiadavky, že sa musí plniť v miestne svojho vývaru.
Moderátor:
Musíme ešte dodať, že nie je chlórovaná.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
A nie je chlórovaná.
Moderátor:
Narozdiel...
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Čiže má pôvodnú čistotu. Kdežto tie pitné zdroje vody... teda voda, ktorá je vo vodovode, je samozrejme upravovaná. Niektoré sú, samozrejme, tiež aj z podzemných zdrojov, ale môže byť transportovaná na veľké vzdialenosti. Častokrát je to aj voda z povrchových zdrojov, z riek, jazier a vtedy, samozrejme, musí byť primerane ošetrená, aby bola zdravotne nezávadná. Medzi to ošetrovanie, čo sa týka tej mikrobiologickej stránky, je chlórovanie vody. Vlastne skoro vo všetkých štátoch Európskej únie sa práve pre vodovodné pitné vody používa... používa chlórovanie.
Moderátor:
Áno kvôli bezpečnosti, ale to neni chuť tej vody, čo niekedy...
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Samozrejme...
Moderátor:
...môže byť pre človeka trošku nepríjemné. A z tých minerálnych vôd, samozrejme, sú rozdiely v jednotlivých vodách, čo sa týka obsahu minerálov. A niektorí si myslia, že minerálne vody nemôžu piť. Ako je to napríklad s malými deťmi, s tehotnými ženami a niektorými ľuďmi, čo majú určité ochorenia?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Pre každého konzumenta minerálne vody je veľmi dôležité, aby si pozreli etiketu. Pretože tam vlastne získa také tie základné informácie o minerálnej vode. Jednak o celkovom obsahu minerálov, čo hovoríme celková mineralizácia tej vody a potom vlastne to nám rozdeľuje vody na veľmi nízko mineralizované, málo mineralizované, stredne mineralizované vody. Potom je tam obsah tých základných zložiek. Čiže ktoré katióny sa tam vyskytujú, najmä vápnik, horčík, sodík. Čiže o týchto minerálok získava človek informáciu. A už mnohí vzdelaní konzumenti vedia, že sa vlastne odporúča zvýšený príjem horčíka tiež v určitých individuálnych situáciách. Zvýšený objem vápnika a vlastne minerálne vody môžu byť veľmi vhodným zdrojom práve týchto veľmi dôležitých minerálov pre človeka. Vybrať si vodu je možné už podľa toho, čo obsahuje, akú má celkovú mineralizáciu.
Moderátor:
Koľko sa môže vypiť tej minerálnej vody za deň?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Ak sa jedná o tie veľmi nízko mineralizované, veľmi málo mineralizované, tak prakticky u dospelých aj mladistvých, aj u gravidných žien je to úplne neškodné a vlastne môže takýto typ vody aj tvoriť takú tú... to gro toho pitného režimu.
Moderátor:
Aj deti môžu byť minerálky?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
U detí tam by som odporúčala le tie nízko mineralizované vody a najmä by som u detí dávala pozor na sodík, pretože výskumy z ostaných rokov hovoria o tom, že detský organizmus je precitlivelý práve na sodík a je to dané ešte nezrelosťou vlastne obličiek. A môže dôjsť neskôr v dospelosti k ... hovoria o tom epidemiologické štúdie k rozvoju hypertenzie.
Moderátor:
Zrejme to teda z toho vychádza, že aj hypertonici by si mali dávať pozor na vody, ktoré obsahujú veľké množstvo sodíka.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Toto je veľmi zaujímavá oblasť, pretože sa z toho urobil až taký strašiak, že minerálne vody a hypertonici jednoducho nejdú k sebe. Nie je to tak celkom pravda. Je tiež dôležité vedieť v akej forme. V ktorej soli sa ten sodík v minerálnej vode vyskytuje. Či je to ako NaCl kuchynská soľ alebo je to hydrogenuhličitan sodný. A sú zaujímevé práce renomovaných pracovísk, ktoré hovoria o tom, že ten chlorid pôsobí ako synergista. Čiže ak je to vo forme tej kuchynskej soli v tej minerálnej vode, tak tomu treba venovať pozornosť a skutočne treba tento sodík zarátať do tej bilancie dennej sodíka. Ale u tých hydrogeuhličitanových vôd sa vlastne nepotvrdilo doteraz, že majú priamy vplyv na zvyšovanie krvného... krvného tlaku. A čo je ešte dôležité, tak vlastne v tých minerálnych vodách zase toho sodíka nie sú až také veľké množstvá.
Moderátor:
Keby ste doporučili na niektoré choroby aké typy vôd?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Tak ono na našom trhu sú také základné typy vôd, a to sú hydrogenuhličitánové vody, síranové vody, vody so zvýšeným obsahom horčíka a vápnika a samozrejme uhličité vody, teda minerálne vody sýtené. Tie sýtené vody by som využívala len v prípade nejakého nechutenstva, pretože dôjde k prekrveniu tráviaceho traktu, k zvýšenému vylučovaniu tráviacich štiav. Takto pôsobí vlastne oxid uhličitý. Tie hydrogenuhličitánové vody sú veľmi zaujímavé napríklad u diabetikov, pretože zvyšujú alkoholickú rezervu krvi. Vody vápenaté a horečnaté obyčajne tieto... vždycky tieto katióny idú spolu, čiže vo vode sa nachádza, keď je horčík, tak určite aj vápnik. Tak tam je veľmi široká to indikačné spektrum cez diabetes, cez kardiovaskulárne choroby, cez rôzne najmä nefrolitiáza a pod. Takže dá sa povedať, že minerálne vody môžu mať taký podporný účinok pri určitých stavoch organizmu.
Moderátor:
Na tráviace cesty sú najvýhodnejšie...
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Aj samozrejme na tráviace cesty povedzme u crohnovej choroby gastroduodena u hydrogenuhličitánové vody, ktoré vlastne pôsobia ako antacidum v žalúdku.
Moderátor:
Nedá mi dokončiť túto reláciu otázkou filtrovaných vôd. Ľudia majú filtre, ktoré demineralizujú vody a to môže byť veľmi nebezpečné. Prečo?
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Máte pravdu. Je to.... je to móda, ktorá ani nechápem, prečo sa až tak veľmi rozšírila, pretože pitie vlastne demineralzovanej destilovanej vody je skutočne pre zdravie veľmi škodlivé, dokonca veľmi nebezpečné. A sú krajiny, ktoré jednoducho vydali vyhlásenie o nevhodnosti výroby takýchto... takýchto filtrov. Ja nechápem, prečo vlastne by si mali ľudia filtrovať a odfiltrovávať vlastne minerály ako je vápnik a horčík, tie sú nevyhnutné pre organizmus. Už zo šesťdesiatych rokov totižto platí jeden slogan, ktorý povedal jeden americký lekár, že čím tvrdšia voda, tým lepšie cievy. A sú veľké štúdie, ktoré obsahujú 10, 15 000 respondentov a probandov, ktoré poukázali, že všade tam, kde bol zdroj pitnej vody veľmi mäkká voda, to znamená, že obsahovala veľmi... veľmi málo vápnika, horčíka, tam bol vyšší výskyt kardiovaskulárnych chorôb a mozgo-cievnych príhod a podobne.
Moderátor:
Čiže neodporúčame...
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
V žiadnom prípade. Sú to zbytočne vyhodené peniaze. A nielen to, ale ...
Moderátor:
Nie je to zdravé.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Ale už poznáme z medicínskej praxe aj poškodenia zdravia u ľudí, ktorí viac ako 4 týždne pili takýto filtrovanú vodu.
Moderátor:
Ešte by sme určite o vode porozprávali veľa, ale už nás čas tlačí. Ďakujem veľmi pekne za návštevu pani doktorke Janke Zálešákovej. Ďakujem.
MUDr. Janka Zálešáková, odborník pre balneológiu, SZU a VŠ sv.Alžbety:
Takže nazdravie s dobrou vodou.
Moderátor:
Áno, aby ste mali okolo seba len takú vodu, čo vás bude držať nad vodou. Dovidenia opäť o týždeň.
Navigácia stránky