Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Daniel Gemeran: Voda z vodovodu je zdravá

Výrobcovia nealkonápojov a minerálok sú z kampane o zdravej vode z vodovodu nervózni, lebo klesá predaj ich výrobkov, tvrdí šéf vodárov.

Zdroj: SME-online
Dátum: 20.07.2010
Autor: Karol Sudor

http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=5471563

Na verejnosti sa Asociácia vodárenských spoločností stala známou vďaka masívnej kampani "pite zdravú vodu, nápoj z vodovodu", ktorú cez svoju šéfku Luciu Tomišovú ostro napadla Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Tá tvrdí, že voda z vodovodu zdravie nezlepšuje, a že kampaň konkurencie je klamlivá a hraničiaca s etikou.

Šéf vodárov Daniel Gemeran dnes v rozhovore pre SME.sk reaguje slovami, že nervozita Tomišovej asociácie môže vyplývať z poklesu predaja ich výrobkov.


Minulý rok ste rozbehli kampaň o pití  zdravej vody z vodovodu, čím ste vytočili Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Najviac jej prekážalo, že vás podporilo aj Ministerstvo zdravotníctva. Má to logiku - prečo by mal štátny orgán drukovať jednému subjektu a vstupovať tak do konkurenčného boja?
Najskôr poviem iné - spomínaná asociácia nás začala vnímať, až keď sme rozbehli tú kampaň, dovtedy si našu existenciu snáď ani neuvedomovala. Účelom našej reklamy pritom bolo dostať sa z obchodného suterénu, čo sa podarilo. Dokazuje to, okrem iného, aj reakcia nealkoasociácie a jej šéfky pani Tomišovej, ktorá bola vyslovene nervózna.
Ale legitímna.
Mám na to svoj názor. Právo na reakciu určite mali, ale spôsob, akým to urobili, bol pre mňa prekvapujúci a nervózny.
Neodpovedali ste na otázku o podpore Ministerstva zdravotníctva.
Môžem to síce komentovať, ale naša asociácia nie je ministerstvom. Na vaše otázky by malo odpovedať skôr ono.
Prečo? O podporu kampane ho požiadala Asociácia vodárenských spoločností, teda vy.
So žiadosťou o podporu sme oslovili aj iné ministerstvá, napríklad životného prostredia. Vychádzali sme aj z toho, že v materiáloch ministerstvá nieže propagujú vodu z vodovodu, ale v zásade odporúčajú piť vodu, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky.
Skúste sa odosobniť a povedať, či je v poriadku, že ministerstvo podporí kampaň jednej zo strán biznisu s vodou.
V čase, keď sme ho požiadali o súhlas, nám jednoducho vyhovelo.
Má byť nestranné a nie pomáhať v podnikaní komerčným subjektom.
V tomto prípade máte pravdu vy, ale ja rozlišujem aj to, či ide o úlohu ministra alebo ministerstva. Ak by mal voči nám záväzok minister ako osoba, šlo by o určité porušenie pravidiel. Neviem však, ako to je, keď nás podporilo ministerstvo ako také.
V súčasnosti beží druhá časť kampane, už bez podpory ministerstva. Prečo?
Uvedomili sme si niektoré veci. Nehovorím, že z našej strany to bola chyba, ale na základe reakcií konkurenčnej strany sme pochopili, že by sme to nemali robiť takto.
Čiže výhrady konkurencie vás inšpirovali k zmene kampane?
Tak ako sme my inšpirovali ich, inšpirovali aj oni nás. (smiech)
Neupustili ste od podpory ministerstva aj preto, že niektoré reštaurácie začali predávať obyčajnú vodu z vodovodu, pričom v nápojových lístkoch uvádzali, že ju odporúča aj Ministerstvo zdravotníctva?
Obyčajnú vodu za prehnanú cenu ponúkala jedna reštaurácia na Kolibe, pričom k tomu prikladala noticku oodporúčaní ministerstvom. Šlo však o nadprácu reštaurácie, nie nás, a určite to nebol dôvod, prečo sme nežiadali o podporu ministerstva pri druhej kampani.

Za nervozitou konkurencie je možno pokles predajaVy osobne vôbec pijete minerálky?

Nie, vôbec. Z balených nápojov maximálne Vineu.
Vraveli ste, že účelom vašej kampane bolo dostať sa z obchodného suterénu. Čo to znamená?
Vychádzajme z hlbokej minulosti - vodu sme síce vyrábali, ale už ju nepredávali, len takzvane „odbytovali". Pochopili sme, že musíme vstúpiť na trh a dostať sa z marketingového suterénu hore, teda zviditeľniť sa na trhu a reálne konkurovať výrobcom minerálok a nealkonápojov. Vyrábame požívatinu, takže je logické, že ju chceme aj predávať. Nervózna reakcia asociácie pani Tomišovej dokazuje, ako dobre si uvedomila, že sa hlásime o svoje miesto na trhu.
Nebol za kampaňou aj fakt, že klesala spotreba vody a stúpal predaj balených vôd?

Naopak. Údaje hovoria, že spotreba nealkoholických nápojov klesá, najmä u pramenitých a liečivých vôd. Zaujímavé je, že Tomišovej asociácia o našej hovorí, že ide o komerčný subjekt, a o sebe, že sú neziskovkou. Je pritom rovnako komerčná ako my. Ich nervozitu teda môže spôsobovať nielen to, že sme vstúpili na trh, ale aj fakt, že spotreba výrobkov od členov nealkoasociácie klesá. Nám pritom nejde o pokles ich predaja, ale zvýšenie odbytu našej pitnej vody.
To však, logicky, vplýva na ich odbyt.

No dobre, ale nám primárne nejde o to, aby sme ich vytlačili z trhu. Pitnú vodu chápeme ako produkt, a k tomu predsa patrí aj nejaká reklama. Na kampaň šla zanedbateľná čiastka z obratu
Koľko kampaň o zdravej vode z vodovodu stála?
Ide o milióny korún, teda státisíce eur.
Je tá suma nad alebo pod 10 miliónov korún?
Nejde o desiatky miliónov, čiže pod 10 miliónov korún.
Spomínaná suma zahŕňa obe kampane?

Nie, týka sa tej kampane, ktorá už skončila. Aktuálne beží druhá, ktorá bude mať presah až do jesene.
Kto to celé financuje?
Členovia Asociácie vodárenských spoločností. Vypočítala sa alikvótna čiastka podľa veľkosti jednotlivých vodárenskej spoločnosti, teda podľa toho, ktorá má aký podiel na trhu.
Keď šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v médiách tento rok zdôvodňoval, prečo vám povolil zvýšiť cenu vody, povedal aj toto: „Všetko sme preverovali. Bol tu však problém, keďže vodárenské spoločnosti by boli vstrate...". Dodal, že by ste nemali pokryté ani náklady. Kde ste potom vzali na kampaň?
Od roku 2007 platia vo vodárenstve takzvané cenové stropy, čo znamená, že cena vody v budúcom roku sa rovná cene v minulom roku. Výnimkou sú prípady, ak vodárenská spoločnosť preukáže, že výnosy nepokrývajú náklady. Vtedy máme právo dodatočne požiadať o úpravu ceny. Najskôr teda musíme zhromaždiť údaje za minulý rok, dokázať stratu, a potom o niečo žiadať.
Neodpovedali ste na otázku - v čase, keď ste údajne v strate, nájdete milióny na kampaň. Regulačnému úradu ste tvrdili, že nemáte peniaze, pritom na reklamu ste ich našli dosť.

Kampaň sa pripravuje dlhšie, nevznikne zo dňa na deň, čiže prostriedky na ňu sú vopred plánované. Naša spoločnosť, teda Bratislavská vodárenská, má obrat okolo 2,3 miliardy korún. Ak boli náklady BVS na reklamnú kampaň dva alebo tri milióny, šlo o zanedbateľnú čiastku.
To je vporiadku, len je tam rozpor - ÚRSO od vás dostane informáciu, že ste v strate, na druhej strane ste schopní vyzbierať milióny na masívnu reklamu.
Súčasťou našej politiky musí byť aj marketing a reklama. Tak, ako nikto nemá výhrady voči kampaniam našej konkurencie, nevidím dôvody, aby sme mali zábrany robiť reklamu aj my. Samozrejme, primeraným spôsobom a za primerané náklady. Konkurencia vráža do reklamy násobky našich súm.

Za vnútorné rozvody vody nezodpovedáme

Vaša prvá kampaň vyzývala deti, aby si lepili samolepky k školským umývadlám. Sľubovali ste im za to ceny. Máte istotu, že z každého školského umývadla tečie výhradne kvalitná voda?

Naše záruky sa týkajú len verejnej vodovodnej siete. Tým nechcem povedať, že tam končí kvalita vody. Na našu sieť sa však pripájajú vnútorné školské rozvody. Nikdy sme ale netvrdili, že do každého umývadla ide výhradne kvalitná voda.
Ešte raz - v kampani ste vyzývali deti, aby si lepili samolepky na školské umývadlá, teda ste im oznamovali, že z neho určite tečie „zdravá voda zvodovodu". Slogan znel jasne - pite zdravú vodu, nápoj zvodovodu.
Zaručovať to objektívne nemôžeme, lebo naše záruky končia pri verejnom vodovode. Za vnútorné rozvody nezodpovedáme.
Neprekročila potom kampaň hranicu, za ktorú sa nemalo ísť?

Myslím si, že nie. Možno v budúcnosti spresníme naše prístupy. Pozrite sa - pani Tomišová nás obviňovala z tvrdení, že v každom umývadle je zdravá, dokonca liečivá voda. Tak nejako to naznačovala. Podobným tvrdeniam sa však budeme vždy vyhýbať.
Kampaň bežala aj v čase povodní, ktoré vám na viacerých miestach zničili rozvody. Nebolo múdrejšie tie peniaze vraziť do opráv?
Iste, existuje aj nejaký etický rozmer, ale naša kampaň sleduje isté ciele, a to bez ohľadu na to, či povodne prišli alebo nie. Za ne nie sme zodpovední, a ani neviem o tom, že by bol rozsah poškodení vodovodov nejako významný. Mohlo k tomu dôjsť, ale nemám reportované, v akom rozsahu sa to udialo.

Voda je zdravá, inak by to nebola marketingová reč


Medzi Tomišovej asociáciou a vami je jeden závažný spor - odlišne si vysvetľujete pojmy „zdravotne nezávadná voda" a „zdravá voda". Cítite v tom rozdiel?
Tiež som nad tým premýšľal, určite je v tom rozdiel. Zdravotne nezávadná voda je taká, ktorá nespôsobuje žiadne zdravotné problémy. Poviem však jeden príklad - pre človeka, ktorý pil desiatky rokov balené sladené vody a teraz presedlal na vodu z vodovodu, je tá pitná voda reálne zdravá, dokonca zdraviu prospešná.
Tento argument však stráca na sile, ak dotyčný nepil sladené vody, ale povedzme minerálky.
Jasné, ale uvedomte si, koľko ľudí reálne pije najmä sladené vody. Je ich nebodaj málo?
Je voda zdravá?
Podľa mňa áno.
Nie je len zdravotne nezávadná? Nemal vás slogan znieť „pite zdravotne nezávadnú vodu, vodu z vodovodu"? Znel by komplikovanejšie, ale pravdivejšie.
Lenže to by už nebola marketingová reč.
Marketing môže zveličovať až tak, ako ste to urobili vy?
Podľa mňa áno, ale nevychádzali sme len z toho. Že je voda zdravá, o tom sú presvedčení aj hygienici.

Rozbory vody na internete? Prečo nie?

Nemalo by potom logiku, aby vodárenské spoločnosti na svojich webstránkach publikovali podrobné rozbory vôd v jednotlivých oblastiach? Tak či tak ich musia robiť.
Možno by to bol dobrý krok, viem si to predstaviť.
Budete to iniciovať?
Myslím si, že áno. Ak sa na tom v asociácii dohodneme, že to budeme publikovať pre každé spotrebisko, žiadny problém. Upozorňujem však, že odporúčanie našej asociácie nie je pre vodárenské spoločnosti záväzné.
Koľko kilometrov rozvodov na Slovensku spravujete?
Bratislavská vodárenská spoločnosť ich má okolo tritisíc. Na Slovensku to budú asi desaťtisíce.
Aká časť znich bola od revolúcie vymenená? Staré potrubia mohli byť aj olovené alebo azbestové. Nedávno sa také objavili v Malom Lipníku.
Olovené môžu byť iba vnútorné rozvody, týkajú sa starej zástavby. Nás sa týkajú skôr azbestové alebo sklené. Také máme v časti jednej obce na Záhorí, zatiaľ sme ich nestihli vymeniť. Sú síce neškodné, ale náchylné na prasknutie a veľké poruchy.
Čo tá výmena?

Podľa mňa sa za posledných 20 rokov vybudovalo viac nových rozvodov, ako sa ich stihlo rekonštruovať.
Koľko tých pôvodných je z azbestu?
To by ste sa museli spýtať jednotlivých vodárenských spoločností. Bratislavská také nemá, aspoň si na také nespomínam. Na Slovensku však určite nejde ostovky kilometrov.

Pripúšťam, že slogan nemusí platiť pre každého


Kvalitu vody garantujete po prípojku kdomom, teda po vnútorné rozvody. Tie môžu byť pri starších domoch olovené. Môžeme potom hovoriť o pití zdravej vody z vodovodu?

Podľa mňa sú olovené potrubia skôr v mestách ako na dedinách, nejde však o hromadný výskyt. Posledných desať až dvadsať rokov sa masívne vymieňali.
Stále existujú.
Neviem to vylúčiť.
Pripúšťate teda, že váš slogan nemusí platiť pre každého?
Pripúšťam.
Ak pitná voda nespĺňa všetky parametre, je možné udeliť výnimku. Informujú vodárenské spoločnosti tých, ktorých sa to týka, že pijú vodu, ktorá nie je úplne v poriadku? Citujem z materiálu vašej konkurencie: „Až do roku 2010 bola udelená niekoľkoročná výnimka v ukazovateli antimón pre povrchový vodárenský zdroj Rožňavský potok, ktorý je jedným zo zdrojov pre Rožňavu. Uvedený zdroj zásobuje takmer 19 tisíc obyvateľov. V Bratislave a okolí malo donedávna výnimku okolo 17 obcí, mal ju aj Senec a okolie."
Udelenie výnimky vôbec neznamená, že ide o zdravotne závadnú vodu. Prekročené môžu byť len ukazovatele ako železo, mangán a tuším senzorické vlastnosti.
V Rožňave bol prekročený antimón.

To vzniklo tým, že asi pred dvomi rokmi sa menila norma. Netýkalo sa to len Rožňavy, ale aj severnej časti Liptovskej kotliny. Vody, ktoré pramenia vo Fatre, totiž obsahujú prírodný antimón. Akonáhle potom EÚ zmenila normy, tieto vody sa dostali mimo limit, hoci ľudia ich pili desiatky rokov. Kvašej otázke - nie som si istý, či máme také údaje na stránkach.

Členovia Tomišovej asociácie ponúkajú deťom nezdravé nápojeAsociácia výrobcov nealkoholických nápojov a a minerálnych vôd tiež tvrdí, že z podkladov Úradu verejného zdravotníctva vyplýva nasledovné: „Štatisticky z odobratých vzoriek je 10 až 30 percent závadných, prekračujú povolené limity a nevyhovujú požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Ak je toľko percent náhodne odobratých vzoriek závadných, môžeme hovoriť o zdravej vode z vodovodu?"
Bohužiaľ, nemôžem sa k tomu vyjadriť, kým tú správu osobne neuvidím. Osobne tomu neverím, možno ide len o tri percentá. (pri autorizácii nám Daniel Gemeran poslal časť správy Ministerstva životného prostredia, z ktorej vyplýva, že podiel nevyhovujúcich vzoriek je nižší, pozn. autora)
Podľa Tomišovej je vaša kampaň klamlivá, zavádzajúca a hraničiaca s etikou
.
Jej najviac prekáža, že cieľovou skupinou sú deti. Naše analýzy pritom ukazujú, že práve táto skupina je najvýznamnejšia. Určite tým deťom neubližujeme ani trochu v porovnaní s tým, čo robia niektorí producenti nealkonápojov.
Napríklad?
Vezmite si sladené nápoje, Red Bull, Coca-Colu a podobné nápoje, ktoré reklamy bežne odporúčajú mladým. Nám ide o to, aby deti zmenili návyky z nezdravých nápojov na zdravé. Teraz túto skupinu „obhospodarujú" členovia asociácie pani Tomišovej, pričom deťom ponúkajú sladené, farbené a nezdravé nápoje. To však nikomu neprekáža. Keď sa tej istej skupiny ujmeme my a ponúkame pitnú vodu, už sa to považuje za neetické.
Vravíte, že vám ide o zmenu nezdravých návykov detí, ale reálne vám ide len o zvýšenie odbytu vody.
Samozrejme, to priznávame. Ak by sme sa tvárili, že nám ide len o zvýšenie zdravia detí, nikto by nám neveril. Myslíme si však, že ak sa deti preorientujú zo sýtených, ochucovaných a sladených nápojov na obyčajnú vodu z vodovodu, bude to prospešné pre ich zdravie. Nevravím, že liečivé, ale zdravé. Analýzy pritom jasne dokazujú, ako deti vynakladajú svoje vreckové - na prvom mieste sú sladené limonády.

Kedy zvýšime ceny? Nemôžem prezradiť


Kedy opäť zdražie voda?

My vodu nezdražujeme, len podávame návrhy na úpravu cien.
Kedy podáte návrh na úpravu cien?
To nemôžem prezradiť.
Bude to ešte tento rok?

Určite nie.
Tomišovej asociácia vás obviňuje aj ztoho, že ste robili kampaň, aby ste mohli zvýšiť ceny.
Ide o nezmysel.
Tento rok ste už zdražovali.
Ale preto, lebo sme nemali vykryté ani náklady. Schvaľoval to regulačný úrad.
Tvrdíte, že voda zvodovodu je oveľa lacnejšia, než balené vody z obchodu. Máte to vyčíslené?

Máme. Balená voda v obchode stojí v priemere štyristodesaťnásobne viac ako voda z vodovodu, tisíc litrov našej vody stojí približne 1 euro. Nechceme však argumentovať iba cenou, hoci je jasné, že ak sa niekto rozhodne presedlať na vodu z vodovodu, šetrí aj peniaze. Ide nám o kvalitu, chuť, o životné prostredie. Stačí si porovnať ekologické stopy nás a konkurencie.Navigácia stránky