Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

Viete, že malé Slovensko
je jednou z vodných veľmocí?

Navigácia stránky

Obsah


Lucia Tomišová: Voda z vodovodu zdravie nezlepšuje


Zdroj: SME-online
Dátum: 21. 6. 2010
Autor: Karol Sudor

http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=5415684

Napáda kampaň, ktorú väčšina pozná vďaka sloganu „pite zdravú vodu, nápoj zvodovodu". Je klamlivá, zavádzajúca a hraničiaca s etickosťou, tvrdí v rozhovorepre SME.sk Lucia Tomišová, šéfka Asociácie výrobcov nealkonápojov a minerálok.

Na blog SME ste začali písať ako šéfka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, pričom kritizujete kampaň o zdravej vode z vodovodu, ktorú realizovala Asociácia vodárenských spoločností. Môžete písať objektívne, keď ste v konflikte záujmov? A písali by ste, keby tá kampaň potenciálne neohrozovala záujmy členov asociácie? 
Postupom času by som asi aj tak začala písať, pretože voda ako taká je zaujímavá téma. Pravdou je, že našej asociácii sa nepáčil spôsob avedenie tej kampane, založenej na tvrdení, že jedinou anajzdravšou vodou je voda zvodovodu. Jednoducho to nie je pravda, čo potvrdzujú aj odborníci. Priznávam teda, že kampaň konkurencie nás inšpirovala.
Kto asociáciu financuje?
Ide oneziskové združenie, financované výlučne z príspevkov jednotlivých výrobcov a pridružených členov. Riadnych členov, teda výrobcov minerálnych vôd anealkoholických nápojov je jedenásť, ja som jediným zamestnancom asociácie.
Otázkou je objektivita vašich článkov, keďže, logicky, musíte hájiť záujmy výrobcov minerálok a nealkonápojov.
Pri svojej práci sa stretávam sľuďmi, ktorí nie sú odborníkmi len na balenú vodu, ale na vodu všeobecne. Okrem toho v článkoch ani nikde inde neprezentujem žiadnu konkrétnu značku. Kampaň Asociácie vodárenských spoločností pritom bola klasickou produktovou kampaňou, sama to priznala. Ide ozdruženie komerčných subjektov, a to, že si robia reklamu, je úplne v poriadku. Nepovažujem však za správne, že ich podporilo aj Ministerstvo zdravotníctva. Jeho úlohou predsa nie je vyzdvihovanie jedných komerčných subjektov nad iné. Ide oústredný orgán ochrany zdravia, a ak si dovolí tvrdiť, že v každej domácnosti a škole na Slovensku je rovnako kvalitná voda, ide o zavádzanie.
Také tvrdenie som v ich kampani nezaregistroval.
Tvrdia, že „pite zdravú vodu, nápoj zvodovodu", a že na celom území Slovenska je zdravá a pitná voda. Kampaň bežala na všetkých školách. Nehovorilo sa v nej, že na tom a tom území je výnimka. Pritom výnimky sú v istých lokalitách povolené zo zákona.
O čo vnich ide?
Majú vyššie limity na prítomnosť istých látok vo vode. Logicky teda nemôže ísť o rovnako dobrú a kvalitnú vodu ako v iných lokalitách. Prekáža nám, že to posvätilo aj Ministerstvo zdravotníctva.
Reklamná brandža však pripúšťa istú mieru zveličovania, dôkazom sú aj reklamné spoty mnohých výrobcov nealkonápojov. Keby sme mali brať doslovne ich tvrdenia v kampaniach, museli by sme ich označiť za klamstvá.
Lenže v kampani v prospech vody z vodovodu boli cieľovou skupinou deti, čo je citlivá kategória, najmä ak tvrdíme, že tá voda je všade dobrá. Jednoducho ide opríliš odvážne tvrdenie, pod ktorým je dokonca pečiatka garanta, teda Ministerstva zdravotníctva. Tá pečiatka tej kampani dala silu, čonám prekáža.
Ak pijem vodu zvodovodu, zdravie si nepoškodím. Je to tak?
Ak spĺňa predpísané kvalitatívne parametre, tak áno.
Sú na Slovensku miesta, kde vodárne do domácností alebo škôl dodávajú vodu, ktorá tie parametre nespĺňa?
Existujú lokality, kde sú prekročené isté hygienické limity.
Ale v súlade spredpismi. Zaujíma ma, či niekam vodárne dodávajú pitnú vodu, ktorá sa nesmie piť.
Každá voda, ktorá je určené na hromadné zásobovanie, musí byť zdravotne bezpečná. Výnimky z limitov v istých regiónoch sú však faktom. Existuje však aj druhý faktor, a tým je cesta od dodávateľa do kohútika v domácnosti. Kvalitu vody totiž ovplyvňuje aj stav rozvodov, a tie sú na mnohých miestach zlé.
Poznáte lokalitu, kde niekomu do kohútika prúdi voda, ktorá poškodzuje zdravie?
To sú veci jasné z výročných správ, dostupné na Úrade verejného zdravotníctva. V roku 2008 sa stal prípad, keď lekár Bratislavského samosprávneho kraja bol upozornený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, že hladina dusičnanov v istých lokalitách je natoľko vysoká, že nie je vhodná na prípravu stravy pre dojčatá, o čom je nevyhnutné informovať príslušných pediatrov.
To je iný prípad. Existuje oblasť, v ktorej platí, že obyvatelia nesmú piť vodu zvodovodu?
Na to neexistuje exaktná odpoveď. V tejto sekunde môže byť taká lokalita kdekoľvek na Slovensku. Nepracujme sdomnienkami. Ide oto, či je tá voda vždy a za každých okolností zdravá a lepšia ako balená. Tvrdiť, hoc aj s podporou Ministerstva zdravotníctva, že to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie urobiť, je pitie vody zvodovodu, je chybné.
Tvrdili explicitne niečo také?
Ich slová boli: „Pijem zdravú vodu, nápoj zvodovodu."
To nemá identický obsah ako to, čo ste povedali predtým.
K tomu sloganu existujú tlačové správy, sprievodné materiály a podobne, ktoré tvrdia, že oveľa lepšie vody ako balené, sú tie zvodovodu. A to nie je pravda. Píše sa tam, že voda z vodovodu má pozitívne účinky na zdravie naše, aj zdravie našich detí. Ide o nezmysel. Zdravotná bezpečnosť je jedna vec, tá musí byť zaručená. My však hovoríme, že to nemá nič s pozitívnym účinkom na zdravie. Kvalita vody nie je len o mikrobiologickej bezchybnosti. Ak chcem pozitívne pôsobiť na svoje zdravie, voda z vodovodu mi na to nestačí. Iná je v Bratislave, iná v Košiciach. Oni ju dali do súvisu so zdravím, a to bola chyba.

Minerály iba z minerálnych vôd?
Kedy by mala voda z vodovodu pozitívny účinok na zdravie?
Takáto voda je určená na pitie, ale aj na všetky ostatné domáce účely, teda na sprchovanie sa, polievanie záhrady a podobne. Preto musí byť zdravotne bezpečná, nič viac. Minerálne a liečivé vody však majú isté kvality, ktoré preukázateľne pozitívne pôsobia na zdravie, čo spôsobuje obsah minerálnych látok.
Potrebujem piť minerálky, ak si dokážem všetky potrebné prvky zabezpečiť vhodnou stravou?
Určite áno. Štúdiami je preukázané, že využiteľnosť minerálov z pevnej stravy je menšia ako z vody.
Z toho nebodaj vyplýva, že ak niekto dlhodobo vôbec nepije minerálky, niečo mu chýba?
Je možné, že mu chýbajú isté minerálne látky.
Môžu mu chýbať, alebo mu určite chýbajú?
Otázka pitného režimu je individuálna. Nemôžem povedať, ako je na tom konkrétna osoba, pretože neviem, akú vodu pije doma zvodovodu.
Existuje nejaká štúdia, ktorá by potvrdzovala to, čo sa pýtam?
Existujú štúdie, ktoré preukazujú, že dlhodobé pitie a varenie z demineralizovanej vody znamená, že de facto človek používa destilovanú vodu. To znamená, že sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy apodobne.
Lenže demineralizovanie sa deje filtrami. Čo ak pijem priamo vodu z vodovodu bez akejkoľvek filtrácie?
Ak vám chutí... (smiech) Najprirodzenejšie pre ľudské telo je prijímať minerály z minerálnych vôd.
Čo si predstaviť pod balenými vodami?
Ide o širokú kategóriu, pričom platí, že nie všetko, čo je zabalené, je rovnaké. Rozoznávame prírodné minerálne vody, pramenité vody, liečivé vody,balené pitné vody a dojčenské vody.
Aký je medzi nimi rozdiel?
Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda z vyhláseného zdroja, ktorá má charakteristický obsah minerálnych látok a stopových prvkov. Pramenitá voda je tiež mikrobiologicky bezchybná voda z podzemného zdroja s optimálnym pomerom minerálnych látok.
V čom sa teda líšia? Opis bol takmer rovnaký.
Rozdiel je v mineralizácii, pramenitá voda má menšiu koncentráciu minerálnych látok.
Liečivé vody?
Tie majú preukázateľné liečivé účinky, hoci nie sú v zmysle našej legislatívy vyhlásené za liek.
Balená pitná voda?
Ide o osobitnú kategóriu, pričom môže pochádzať z podzemného aj z povrchového zdroja. Na rozdiel od vody z vodovodu sa však na jej úpravu nemôžu používať žiadne látky na báze aktívneho chlóru a podobne.
Dojčenské vody majú špecifické a prísne fyzikálno-chemické zloženie tak, aby znich mohla byť pripravovaná strava pre dojčatá. Ide opramenitú vodu z podzemného zdroja sprísnymi požiadavkami na kvalitu.

PET fľaše sú spoľahlivý a bezpečný materiál
Existujú na trhu darební výrobcovia, ktorí vo fľašiach predávajú obyčajnú vodu z vodovodu, trebárs len s obohatením oCO 2 ?
Každý výrobok musí mať na etikete uvedený zdroj, z ktorého je čerpaný. Kontrolné orgány na to dohliadajú, a ak príde k porušeniu, výrobok sa stiahne z predaja.
To je v poriadku, pýtal som sa iné.
V tejto chvíli o tom nemám vedomosť.
Čo konkrétne sa skúma pri balených vodách?
Zdroj, jeho zabezpečenie, ochranné pásmo, prístroje, s ktorými sa pracuje, proces plnenia, kvalita, dokumentácia, obalové materiály a podobne, pričom výrobcovia vykonávajú laboratórne testy aj nad rámec zákona. Z každej šarže pritom uchovávajú vzorku pre prípad spätnej kontroly zo strany štátneho orgánu. Kontroly prebiehajú aj v distribučnej sieti.
Skladovanie podmienky u predajcov nebývajú vždy vyhovujúce, a aj diskutéri pod vašimi článkami upozorňovali na spôsob transportu, vystavovanie paliet priamemu slnku a podobne. Ľudia majú strach najmä z PET fliaš a potenciálneho prieniku škodlivých látok do vody.
Jedna vec je zhodnotiť samotnú fľašu a látky, ktoré z nej môžu údajne migrovať, druhou zhodnotiť riziko, ako a či vôbec môžu ohroziť zdravie. Konzultovala som to aj s Národným referenčným centrom pre obalové materiály, a ten mi potvrdil, že neexistuje žiadna relevantná štúdia, ktorá by to potvrdzovala. Za roky 2006 až 2008 v tomto smere pri kontrolách nebol zistený jediný problém. K skladovým podmienkam - každá jedna potravina ich má presne zadefinované, pričom sa nachádzajú v zmluvách medzi výrobcom,distribútorom aj predajcom a priamo na etikete.
Ak tomu dobre rozumiem, znamená to, že keď povedzme Coca-Cola dodáva svoje výrobky napríklad Tescu, v zmluve presne stanoví, čo dodržiavať pri skladovaní?
Áno. Presnú teplotu aj všetky ostatné podmienky, napríklad nevystavovanie priamemu slnečnému žiareniu, dobre vetrané sklady a tak ďalej.
Papier však znesie všetko. Čo v prípade, že niekto vidí, že predajcovia podmienky zjavne nedodržiavajú?
Určite by sa mal obrátiť na kontrolný orgán.
Tým je kto?
Úrad verejného zdravotníctva. Nielenže robí kontroly v distribučnej sieti v zmysle svojho vlastného plánu, ale je povinný reagovať aj na každý podnet od spotrebiteľov.
Vravíte, že výrobca stanovuje skladové podmienky predajcovi. Pri správaní sa našich hypermarketov si však viem živo predstaviť, že ak by príliš vyskakoval, predajca s ním spraví rýchly proces - jednoducho bude brať nápoje od konkurencie.
Je v záujme výrobcu aj predajcu, aby bola uchovaná kvalita tovaru počas celej doby trvanlivosti.
Balenie nápojov do PET fliaš je teda z hľadiska zdravia a životného prostredia v poriadku?
Samotné PET fľaše sú považované za spoľahlivý a bezpečný materiál, potvrdzujú to aj testy. Každý materiál pritom musí byť schválený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.
Mení sa tá bezpečnosť pri nevhodnom skladovaní?
Akékoľvek možné migrácie látok zPET-u do nápoja sú nastavené tak, že nemôžu ohroziť zdravie spotrebiteľa. Počíta sa pritom s najhoršími možnými potravinovými scenármi. Samozrejme, neznamená to, že teraz niekto môže účelovo porušovať skladové podmienky.

Na poškodenie zdravia treba 5 až 6 litrov minerálok denne niekoľko týždňov
Čo životné prostredie? PET fľaše sú vážnym problémom, pri vode z vodovodu tento problém nevzniká.
Unás je dobre rozvinutý systém separácie a zberu triedeného odpadu.
To si nemyslím.
Recykláciou sa dá vyriešiť veľa vecí, pričom to percento sa každým rokom zvyšuje. Často sa argumentuje, že lepšie sú sklenené obaly, musím však povedať, že PET fľaše si vyžiadal trh, teda zákazníci. Existuje hodnotenie životného cyklu obalových materiálov a ich dopadu na životné prostredie, ktoré sa robilo v Nemecku. Porovnával sa tam sklenený obal a PET fľaša, ktorá obsahovala 25 percent recyklovaného materiálu. Dopad na životné prostredie bol v oboch prípadoch rovnaký.
Aké percento výrobcov u nás používa PET fľaše s 25 percentami recyklovaného materiálu?
Významní výrobcovia na slovenskom trhu používajú takzvaný regranulát. Každým rokom sa ich počet zvyšuje. Nevravím, že ich používa každý, len to, že vývoj ide dopredu aj v tejto oblasti.
Je pravda, že minerálky treba striedať?
Áno. Dlhodobé pitie jednej značky nie je dobré preto, lebo vám môžu chýbať látky, ktoré obsahuje iná minerálka.
Koľko minerálok by som musel vypiť denne, aby som si poškodil zdravie, trebárs obličky?
To sa vám nepodarí. Museli by ste piť aspoň päť až šesť litrov vysoko mineralizovaných vôd denne po dobu niekoľkých týždňov.
Pijete vôbec vodu z vodovodu?
Stále mám poruke pramenitú vodu, tú dopĺňam minerálnou. Veľa športujem, takže minerály potrebujem. Netvrdím, že by som sa za žiadnych okolností nenapila vody z vodovodu, ale neholdujem jej. Viem, čo nám doma tečie, varím si čaj aj kávu, ale celý deň mám k dispozícii najmä balenú vodu.
Aj si ju kupujete, alebo ju máte ako šéfka asociácie zadarmo?
(smiech) Kupujem si ju.

Jedna bratislavská reštaurácia predáva vodu z vodovodu
Vráťme sa k vode zvodovodu - čo všetko sa s ňou deje, kým sa dostane do batérií v domácnosti?
Voda z vodovodu môže pochádzať z podzemného alebo povrchového zdroja, pričom tie podzemné tvoria na Slovensku asi 82 percent. Na to, aby splnila požiadavky kvality, musí prebehnúť niekoľkými procesmi. Bratislava, Trnava a Nitra sú zásobované bez podzemného zdroja, pričom úprava spočíva v odstraňovaní železa, nestabilných látok, pričom sa vždy musí pridať chlór, prípadne iný dezinfekčný prostriedok.
Kvôli čomu?
Kvôli mikrobiologickej stabilite. Preto aj hovorím, že je veľký rozdiel medzi teplou a studenou vodou. Teplá je totiž definovaná ako úžitková, ohrevom sa narúša jej mikrobiologická stabilita.
Ak si teda vbyte pustím teplú vodu, nechám ju vychladnúť a potom ju vypijem, ide o kvalitatívne horšiu vodu, ako keď si napustím rovno studenú?
Mikrobiológia tam nie je rovnaká. Platí však, že ak si chcete dať vodu z vodovodu, je dobré nechať ju najskôr odtiecť.
Dôvod?
Vo vnútorných rozvodoch sa zachytáva viac vecí, ktorých sa treba zbaviť. Je to najlepšie riešenie, aby sa potrubie prečistilo. Po napustení treba zase vodu nechať trochu odstáť kvôli chlóru.
Čo ak Ministerstvo zdravotníctva kampaň o vode z vodovodu zaštítilo, pretože chce, aby sa deti odučili piť umelé, nezdravé, presladené a „preéčkované" nealkonápoje, ktoré sú všetkým možným, len nie niečím zdravým? Nemohlo ísť teda primárne o dobrú vec?
Asociácia vodárenských spoločností jednoducho prišla s nejakým projektom, pričom ministra presvedčila, že je to dobrá vec. Ak však chcem naučiť piť deti zdravo, musím hovoriť o všetkej zdravej a čistej vode. Tá sa neobmedzuje len na vodu z vodovodu. Minister sa postavil na stranu jedného komerčného produktu, ostatné odignoroval. Nech si spotrebiteľ vyberie sám, ale poskytnime mu všetky dostupné informácie. Kampaň vodárenských spoločností bola účelová, hraničiaca s neetickosťou, pričom na ňu zneužíva deti - aj ako nosiče, aj ako cieľovú skupinu.
Ak niekto tvrdí, že voda z vodovodu má na celom Slovensku pozitívny účinok na zdravie, jednoducho nehovorí pravdu. Ak sa pod to podpíše minister, o to horšie. Výsledkom sú absurdity, že v Bratislave existuje reštaurácia, ktorá ponúka tri deci vody z vodovodu za 20 alebo 30 centov, pričom je tam napísané, že ju odporúča Ministerstvo zdravotníctva. K tomu pritom existuje vyjadrenie jeho hovorkyne, pani Čižmárikovej, že ministerstvo nikdy žiadne komerčné aktivity nepodporovalo a ani podporovať nebude. Má to logiku?

Rozhovor bol autorizovaný , Lucia Tomišová v prepise nič nezmenila.
Medzititulky: redakcia
Navigácia stránky